Najnovšie reality:

ID: 261ujaewstc predaj  

popis nehnuteľnosti: 1
Typ: reštauráciaRozloha: 1m2Dátum pridania: 19.08.2016
Cena: 1€ Detail ponuky >>


ID: 264awbtlexi predaj  

popis nehnuteľnosti: 1
Typ: reštauráciaRozloha: 1m2Dátum pridania: 19.08.2016
Cena: 1€ Detail ponuky >>


ID: 267kdgohvtf predaj  

popis nehnuteľnosti: 1
Typ: reštauráciaRozloha: 1m2Dátum pridania: 19.08.2016
Cena: 1€ Detail ponuky >>


Najnovšie dražby:

ID: 14Pripravovaná dražba - rodinný dom Krupina Horné Terany Pripravovaná  

popis nehnuteľnosti:

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti zapísané na LV č. 304 vedenom Správou katastra Krupina, obec Terany, k.ú. Horné Terany, okres Krupina a to: -stavba, súp.č. 13 na parcele registra “ C...

Typ: Rodinný domÚžitková plocha: 0m2Dátum a čas konania dražby: 00:00 00.00.2000
Najnižšie podanie:
22425€
Minimálne prihodenie:
500€
Detail ponuky >>
Počet aktuálnych ponúk: 177


Ponuka:
Lokalita:


domy [50]
byty [67]
objekt [23]
priestory [11]
pozemok [12]


Stavebna cinnost [1]